۳۶,۴۸۳ پرس ۱۴۰,۰۰۰
اگر بنده ای مقداری از مالش را به خاطر محبّت به فرزند دختر پیامبر، به طعام یا غیر آن انفاق نماید، خداوند در دنیا هر درهمی را به هفتاد درهم به او برکت دهد و وی در بهشت در حال عافیت خواهد بود و گناهانش را می آمرزم.
حدیث قدسی
ستاد مردمی اطعام غدیر در نظر دارد برای پذیرایی ناهار ظهر اربعین در موکب اصفهان خود تعدادی لقمه کباب توزیع نماید. چنانچه تمایل به شرکت در این امر خداپسندانه را دارید میزان مشارکت خود را اعلام فرمایید
تومان